Thứ Hai, ngày 27 tháng 8 năm 2012

Căn cứ tính thuế GTGT


 1. Giá tính thuế:

 - Đối với hàng hóa dịch vụ sản xuất kinh doanh trong nước là: giá bán chưa có thuế GTGT, trong trường hợp hang hóa , dịch vụ chịu thuế TTĐB là giá bán đã có thuế TTĐB nhưng chưa có thuế GTGT.
 - Dối với hang hóa nhập khẩu:
        Giá tính thuế hàng nhập khẩu + Thuế nhập khẩu
 - Đối với hang hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB là:
        Giá tính thuế hang nhập khẩu + Thuế nhập khẩu + Thuế TTĐB
2. Thuế suất:
 - Mức thuế suất 0%: Áp dụng với hang hóa xuất khẩu, hàng gia công xuất khẩu, ủy thác gia công xuất khẩu, sửa chưa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải cho nước ngoài, phần mềm máy tính xuất khẩu, dịch vụ xuất khẩu lao động, xuất vào khu chế xuất, xuất cho doanh nghiệp chế xuất, vận tải quốc tế
 - Mức thuế 5%:Áp dụng đối với hàng hóa và dịch vụ thiết yếu như nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt, hàng hóa phục vụ nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa, kih doanh các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp chưa qua chế biến, máy móc thiết bị,…
 - Mức thuế suất 10%: Áp dụng đối với hàng hóa và dịch vụ phổ biến là hàng tiêu dung như điện thương phẩm do cơ sở xuất kinh doanh điện bán ra, sản phẩm cơ khí tiêu dùng, dịch vụ tư  vấn, khách sạn, du lịch, ăn uống, vàng bạc, đá quý.

"Nguồn Ketoannhatnghe"